ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Το Καλάθι σας

Τα cookies επιτρέπουν λειτουργίες που καλυτερεύουν την πλοήγησή σας στο eshop Πέρκας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερα.

Δήλωση Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

 1. Ενημέρωση για τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

        Στο πλαίσιο των εταιρικών υποχρεώσεων και της εμπορικής μας δραστηριότητας, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) όπως εφαρμόζεται από την 25η   Μαΐου 2018, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς. Κανείς άλλος, πλην της Εταιρείας μας, δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά ούτε προωθούνται σε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση,  εκτός από τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και της σύμβασης εν γένει (μεταφορά κλπ.) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, όπως και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παροχής υπηρεσιών και εμπορευμάτων τεχνολογίας για την επίτευξη της ηλεκτρονικής μας επικοινωνίας.
             
        Η Εταιρεία μας προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με την σχετική κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την Εταιρεία μας, δύνανται να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.
     
        Tο σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπεται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Το σύνολο των στοιχείων που υποβάλλετε στην Εταιρεία μας διαχειρίζεται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας. Επίσης, η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε πράξη πώλησης ή εμπορίας των δεδομένων που συλλέγει από εσάς. Δεδομένου ότι κατά τη δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης επιλέγει τον κωδικό που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτόν, ο τελευταίος υποχρεούται μην παραχωρεί σε τρίτους τον κωδικό του και να τον αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη της ιστοσελίδας της.
 
2. Με ποιο τρόπο και για ποιο σκοπό συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

     Όταν υποβάλλετε ένα ερώτημα / αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, σας ζητάμε το ονοματεπώνυμό σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημα / αίτημά σας, καθώς και να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Τηρούμε τα δεδομένα σας το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ήτοι η ικανοποίηση του ερωτήματος / αιτήματός σας, εκτός εάν λόγω της φύσεως του αιτήματός σας, προκύπτει αναγκαιότητα περαιτέρω επικοινωνίας και σε κάθε περίπτωση για τη δική σας εξυπηρέτηση. 

        Όταν αγοράζετε διαδικτυακά προϊόντα μας, έχετε την επιλογή να εγγραφείτε στο perkas.gr σαν μέλος καταχωρίζοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή να πραγματοποιήσετε την αγορά ως απλός επισκέπτης. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, ζητάμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνό σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία. Επίσης, ζητάμε τα απαραίτητα δεδομένα για την έκδοση του σχετικού παραστατικού και την αποστολή των εμπορευμάτων, ήτοι όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη / περιοχή με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης με την παράδοση του εμπορεύματος. Εφόσον πρόκειται για έκδοση τιμολογίου, είναι απαραίτητη η συλλογή επιπλέον δεδομένων όπως η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, το επάγγελμα και το αντικείμενο δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο παραλήπτης είναι διαφορετικός από τον πελάτη ο οποίος πραγματοποίησε την παραγγελία, μας παρέχετε τα αντίστοιχα δεδομένα του παραλήπτη προκειμένου να εκτελεστεί με την παράδοση η παραγγελία. Το δελτίο λιανικής / τιμολόγιο σας παραδίδεται με την παραλαβή του προϊόντος.

        Ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, λαμβάνουμε τα αναγκαία αποδεικτικά προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία σας όπως το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό παραγγελίας (σε περίπτωση κατάθεσης σε μία από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε). Για την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, σας ενημερώνουμε ότι όλη η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας VIVAWALLET που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128bit, για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται τα προσωπικά στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet. Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση πληρωμής της παραγγελίας.

        Επεξεργαζόμαστε τις ανωτέρω πληροφορίες προς εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ΑΦΟΙ ΠΕΡΚΑ Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς και για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας, ήτοι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας λήψης και εκτέλεσης παραγγελιοληψίας. Κατόπιν της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, διατηρούμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει για διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το απολύτως απαραίτητο όπως απαιτείται και προς εκπλήρωση της φορολογικής νομοθεσίας ή άλλων διατάξεων όπως αυτές ισχύουν. Τα ίδια στοιχεία συλλέγονται και εφόσον πραγματοποιήσετε τηλεφωνική παραγγελία.

        Με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό μέλους ώστε να γίνετε μέλος της ιστοσελίδας μας. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα της Εταιρείας παραμένουν αποθηκευμένα στα συστήματα της Εταιρείας μας για όσο διάστημα παραμένει ενεργός ο λογαριασμός σας καθώς, εφόσον επιλέξετε την απενεργοποίησή του, διαγράφονται. Εφόσον προχωρήσετε σε παραγγελία, τα δεδομένα σας θα τηρηθούν το απαραίτητο διάστημα προς κάλυψη φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με βάση την εκάστοτε φορολογική ή άλλη σχετική νομοθεσία ή / και διάταξη. Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους συμπληρώνετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια συμπληρώνετε τα αιτούμενα προσωπικά σας στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Περιοχή και τηλέφωνο). Εφόσον συμπληρώσετε τα στοιχεία για να γίνετε μέλος, αποστέλλεται σε εσάς μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχετε προηγουμένως δηλώσει, το οποίο επιβεβαιώνει την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα. Για την έκδοση των τιμολογίων απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων: επωνυμία, επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔOΥ. Άπαντα τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για την διενεργούμενη μεταξύ μας συναλλαγή και τιμολόγηση της παραγγελίας σας. Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η χρήση πληροφοριών σύνδεσης (κωδικός) τα οποία οφείλετε να διαφυλάσσετε και να διατηρείτε ασφαλή. Εφόσον επιθυμείτε να μας στείλετε αίτημα το οποίο αφορά στο λογαριασμό χρήστη που τηρείτε, για λόγους ταυτοποίησης, θα πρέπει να αποσταλεί προς την Εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@perkas.gr, από το email το οποίο έχετε δηλώσει και κατά την εγγραφή σας ως μέλος.

        Για την εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας, προκειμένου να λαμβάνετε τα νέα και τις προσφορές μας, συλλέγουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή του σχετικού υλικού. Τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο καιρό εσείς επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά από εμάς, δίνοντάς σας τη δυνατότητα opt-out σε κάθε μήνυμα.  

        Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Εταιρεία είναι απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί σας για τη διευθέτηση ειδικότερων θεμάτων σε σχέση με την παραγγελία σας, την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και για την εκτέλεση των παραγγελιών που έχετε υποβάλλει, την τιμολόγησή σας, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση της σύμβασης με εσάς, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων σε σχέση με προϊόντα μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας μας, οι οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού (π.χ. για την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος ή για τις λοιπές διευθετήσεις της σύμβασης κλπ.) θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Υπογραμμίζεται ότι έκαστος χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς αυτά

        Με τη συμπλήρωση και καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων δηλώνετε ότι συναινείτε ρητώς στη χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των οποίων και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω έχετε ενημερωθεί μέσω των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η εντολή αποθήκευσης των στοιχείων σας αυτών αποτελεί τη ρητή συναίνεσή σας για την επεξεργασία που περιγράφηκε ανωτέρω.  

         Η Εταιρεία χρησιμοποιεί «cookies», ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες μεταξύ άλλων για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από το χρήστη, για τις προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.),  Τα ανωτέρω στοιχεία η Εταιρεία θα μπορεί στην συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει για λόγους  επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω  βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου της Εταιρείας. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.  Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και σε συνέχεια αυτών παρέχει την ειδική, ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies, την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων που ειδικότερα αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χρησιμοποίησή τους από την εταιρεία προκειμένου να βελτιστοποιήσει την εμπειρία πλοήγησης. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση ή/και να προβεί σε απενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση  των cookies.

        Οι περισσότεροι browsers εξηγούν πως μπορείτε να σταματήσετε να αποδέχεστε νέα cookies, πως θα ενημερωθείτε όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, και πως θα απενεργοποιήσετε τα υπάρχοντα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να διαχειριστείτε τα cookies στο browser, παρακαλώ ανατρέξτε στην επίσημη σελίδα του περιηγητή που χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση που τα Cookies απενεργοποιηθούν από το χρήστη, είναι πιθανό να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργικότητες της Ιστοσελίδας.

 Δεδομένα χρήσης υπηρεσιών Skroutz

        Η εταιρία μας, για να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics, η οποία λειτουργεί με cookies. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, εφόσον έχετε δώσει προηγουμένως τη σχετική συγκατάθεσή σας μέσω του Skroutz.gr, κοινοποιούνται με ασφάλεια από εμάς στο Skroutz στατιστικά χρήσης. Τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr, στο τέλος της οποίας μπορείτε και να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας.

Επίδοσης / Ανάλυσης / Στατιστικών

Όνομα
Σκοπός
Διάρκεια
Τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση
analytics_sessionΔιάκριση χρηστών. Υποστήριξη της λειτουργικότητας
Skroutz Analytics, κατόπιν της μετάβασης των χρηστών
από τη Skroutz.gr.
1 μήναςSkroutz
__skr_nltcs_ssΔιάκριση χρηστών. Υποστήριξη της λειτουργικότητας
Skroutz Analytics, κατόπιν της μετάβασης των χρηστών
από τη Skroutz.gr.
1 μήναςSkroutz
__sa_sessionΔιάκριση χρηστών. Υποστήριξη της λειτουργικότητας
Skroutz Analytics, κατόπιν της μετάβασης των χρηστών
από τη Skroutz.gr.
30 λεπτάSkroutz
__skr_nltcs_mtΑνάλυση της διάδρασης των χρηστών της ιστοσελίδας,
κατόπιν της μετάβασής τους από τη Skroutz.gr. Σκοπός
είναι η αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας,
καθώς και των υπηρεσιών Skroutz, μέσω σχετικής
στατιστικής ανάλυσης χρήσης.
Μέχρι το κλείσιμο
του φυλλομετρητή
Skroutz
_sa_metaΑνάλυση της διάδρασης των χρηστών της ιστοσελίδας,
κατόπιν της μετάβασής τους από τη Skroutz.gr. Σκοπός
είναι η αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας,
καθώς και των υπηρεσιών Skroutz, μέσω σχετικής
στατιστικής ανάλυσης χρήσης.
Μέχρι το κλείσιμο
του φυλλομετρητή
Skroutz


         Η Ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα ή ιστοσελίδες κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας και αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων θα πρέπει ο χρήστης να έρχεται σε επαφή με τα ίδια τα δίκτυα αυτά. H διαχείριση του λογαριασμού μας στο facebook γίνεται από την Εταιρεία μας.

        Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με τα προϊόντα μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow).  Λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμό μέσω facebook, τα στοιχεία του νικητή ανακοινώνονται μέσω του λογαριασμού που διατηρεί η Εταιρεία και άτομο του προσωπικού μας επικοινωνεί μαζί του για τη συλλογή των δεδομένων, προκειμένου να του αποσταλεί ή να παραλάβει το δώρο του με τη διαδικασία που ακολουθείται και στη περίπτωση της παραγγελίας μέσω του ιστότοπου.

        Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ). Πιο συγκεκριμένα, τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν:
α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, και
β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων (σχετ. άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).
Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να ασκήσετε είτε γραπτά είτε προφορικά εφόσον το επιθυμείτε.

        Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ)., όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή (σχετ. άρθρα 12, 15, 19 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκήσετε γραπτώς ή προφορικά.    

        Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ)., εφόσον ισχύει ένας από τους λόγους, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού.

        Έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ('Αρθρο 18 ΓΚΠΔ), ήτοι δικαιούστε να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

        Έχετε την υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19 ΓΚΠΔ). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας – Αφοί ΠΕΡΚΑ Α.Ε.. ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας - Αφοί ΠΕΡΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.  

   

        Έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ) , ήτοι να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:
α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και
β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

        Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ), ήτοι δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

        Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή (Άρθρο 7). Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.   


        Για να υποβάλετε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά αναφέρονται ως άνω και με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@perkas.gr ή να αποστείλετε την επιστολή σας στη διεύθυνση Βασ. Τσιτσάνη 50 - Τρίκαλα 42 132.

        Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί η Αφοί ΠΕΡΚΑ Α.Ε. και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας admin@perkas.gr ή μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης της Αφοί ΠΕΡΚΑ Α.Ε. Παρακαλούμε σημειώστε στο φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αφοί ΠΕΡΚΑ Α.Ε.». Ο υπεύθυνος επεξεργασίας - Αφοί ΠΕΡΚΑ Α.Ε. οφείλει να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας. Η προθεσμία του ενός μηνός μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο (2) μήνες, εάν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αντιγράφων που πρέπει να σας χορηγήσουμε είναι μεγάλος. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε για την παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

        Η εταιρία μας θα σας ανακοινώσει αμελλητί τυχόν παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

    Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 στην αρμόδια εποπτική αρχή http://www.dpa.gr

Η παρούσα πολιτική απορρήτου, επικαιροποιείται, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο